Bilgeliğin işareti: Dinlemek

Bilgeliğin İşareti: Dinlemek

Uygarlıklar günümüze gelinceye kadar, birçok noktada engelleri aşmak için alın teri dökme, çok çalışma ile uygar toplumlar seviyesine ulaşır. Taş devrinden bilişim çağına kadar uzanan zaman içerisinde insanların birbirlerine verilen değerin özeti olarak ön plana çıkar. Çok çalışma ve alın teri dökmenin yanında kişiler arası iletişimde önemi büyüktür. Karşılıklı iletişim anlayış ve hoşgörüsü neticesinde gerçekleşir. Çizgileri belirlenmiş iletişimde, kişilerin birbirlerini dinleme nezaketi bilgi ve tecrübenin sonucu ortaya çıkar. 

Kültürün gelişmesi, sosyal ilişkilerin dengeli bir şekilde gerçekleşmesi konuşmak ve dinlemekten geçer. Fikir alış verişlerindeki seviye, bedensel ve düşünce olarak gerçekleşen çalışmaların aktarımı konuşmanın ve dinlemenin önemi ile anlamlaşır. Olumsu sonuç alınabilmesi için konuşmanın ve dinlemenin ne derecede önemli olduğunu altını çizmek gerekir. 

Ağzı olan konuşuyor terimi dinlemenin pasif edildiğinin göstergesini ifade eder. Dinlemekten ziyade konuşmayı tercih etmek karşılıklı ilişkinin niteliğini olumsuz yönde etkiler. Çevrenin gözlemlenmesi sonucu sosyal birlikteliklerde bir araya gelen kişilerin içinde biri söz alarak konuşması, bu konuşmanın uzun süreli olması saygısızlığı ön plana çıkarır. Nezaketin güzelliği dinlemek ile başlar.

Sürekli olarak konuşmayı tercih eden kişiler, düşünmeyi arka plana atarak sağlıklı bir şekilde düşünemez. Konuşmanın yanı sıra dinleme davranışı sergileyenler şanslı kişilerdir. Zira bilginin artması, yeni şeylerin öğrenmesi bazen dinlemek ile gerçekleşir. Bilginin paylaşılmasında konuşmanın yanı sıra dinlemekle de gerçekleşir. 

İnsan olmanın gereği olarak, aklı kullanmak, bilgiyi paylaşmak ve iyi olanı doğruyu bulmayı bunun sonucu olarak insanlık yararına düşünce geliştirmeyi sergilemek konuşmak kadar dinlemek ile de ön plana çıkar. Daha iyiye daha fazla doğruya ulaşmak için düşüncelerin paylaşımında konuşmak kadar dinlemek de gerekir. 

Dinlemeyi sevmeyen toplumlarda, birçok kişi için dinlemek zor gelebilir. Bazen ileri seviyeye giderek konuşan kişinin susmasını yeğleriz. İlişkilerin sağlıklı olabilmesi için dinlemenin önemi, ilişkilerde belli olur. 

Uygarlıkların seviyesi, kişilerin birbirlerine el uzatmaları, tecrübelerin paylaşımı, fikir alış verişlerinde yeri geldiğinde konuşmanın yeri geldiğinde ise dinlemenin düzeyi belirler. Konuşmak kadar dinlemek de bilgeliktir. Bilgeliğin işareti ise dinlemekten geçer.

 

Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın!