Dünyadaki Deniz ve Okyanusların Sayısı

Dünyadaki Deniz ve Okyanusların Sayısı

Dünyadaki deniz ve okyanusların toplam sayısı kesin olarak bilinmemektedir, çünkü deniz veya okyanusu neyin oluşturduğuna dair evrensel bir tanım bulunmamaktadır. Genel olarak, dünyada en az beş okyanus (Pasifik, Atlantik, Hint, Arktik ve Antarktika) ve 50'den fazla deniz olduğu düşünülmektedir. Okyanuslar denizlerden çok daha büyüktür ve büyük kara kütlelerini birbirinden ayırırlar, denizler ise bir okyanus ile karanın birleştiği yerde bulunan ve genellikle kara ile çevrili olan daha küçük su kütleleridir.

  • Sargasso Denizi, sadece okyanus akıntıları ile tanımlandığı için bu tanımın tek istisnasıdır.

Dünyadaki deniz ve okyanusların tam sayısı, bunları birbirinden ayırmak için kullanılan tanımlara bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, dünyada en az 5 okyanus ve 50'den fazla deniz bulunmaktadır.

Okyanusların Denizlere Etkisi

Okyanus, kara kütlelerini birbirinden ayıran büyük bir su kütlesiyken, deniz genellikle okyanus ve karanın birleştiği yerde bulunan çok daha küçük bir su kütlesidir. Bunları büyüklüklerine ve konumlarına göre birbirinden ayırabiliriz.

Okyanuslar büyük kara kütlelerini birbirinden ayıran çok daha büyük su kütleleriyken, denizler okyanuslarla karaların birleştiği bölgede bulunan daha küçük su kütleleridir.  Ayrıca, bazı denizler kısmen kara ile çevrili olabilir veya deniz boğazları veya takımadalarla bölünebilirken, okyanuslar genellikle herhangi bir kara kütlesi ile çevrili değildir. Okyanusların tuzluluk seviyeleri, daha büyük boyutları ve daha fazla derinlikleri nedeniyle denizlerinkinden daha yüksek olma eğilimindedir. Son olarak, okyanusların sıcaklık aralığı, daha büyük boyutları ve daha geniş derinlikleri nedeniyle genellikle denizlerinkinden daha geniştir.

Dünyadaki Farklı Denizlerin Ayırt Edilmesi

Tüm bunlar bir araya geldiğinde, dünyadaki farklı denizleri ve okyanusları birbirinden ayırt etmemize yardımcı olur.

  • Denizler genellikle okyanuslardan daha küçük, daha sınırlı ve daha sığdır.
  • Denizler tipik olarak kara ile okyanus arasında bulunurken, okyanuslar çok daha derin olan açık su kütleleridir.
  • Denizler genellikle kısmen kara ile çevrilidir ve koylar, körfezler veya boğazlar gibi daha küçük su kütleleri içerebilir. Okyanuslar geniş açık su kütleleridir.
  • Denizler, karadan gelen akış nedeniyle daha yüksek besin ve diğer madde konsantrasyonlarına sahip olma eğilimindeyken, okyanuslar bu maddelerin daha az konsantrasyonuna sahiptir.
  • Denizler, daha kapalı ortam ve karaya yakınlık nedeniyle genellikle okyanuslardan daha fazla yaşam çeşitliliğine sahiptir. Öte yandan okyanuslar, daha büyük boyutları ve daha düşük besin seviyeleri nedeniyle daha az türe ev sahipliği yapar.
  • Denizlerdeki sıcaklık daha küçük boyutları ve daha sığ derinlikleri nedeniyle daha değişkendir, okyanuslardaki sıcaklık ise daha tutarlıdır.

Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın!