Türkiye Hukuk Sisteminde Bilinmesi Gereken Terimler

Türkiye Hukuk Sisteminde Bilinmesi Gereken Terimler

MEDENİ HUKUK: Özel kişi ve kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenen hukuk dalıdır. Medeni hukuk iki ayrı dala ayrılır: özel hukuk ve kamu hukuku. Özel hukuk, özel kişiler veya kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenirken, kamu hukuku bireyler veya kuruluşlar ile hükümet arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenir.

SÖZLEŞME HUKUKU: Sözleşmelerin oluşumunu ve ifasını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sözleşmeler, iki veya daha fazla taraf arasında bir şeyi yapma veya yapmaktan kaçınma yükümlülüğü yaratan yasal olarak uygulanabilir anlaşmalardır. Bir sözleşmenin tarafları sözleşme yapma ehliyetine sahip olmalıdır, yani ehil olmalı, neyi kabul ettiklerini anlamalı ve yasal olarak sözleşme yapma hakkına sahip olmalıdırlar.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU: Buluşlar, tasarımlar, sanat eserleri, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırlar gibi fikri mülkiyetin korunması ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk türü, yaratıcıları çalışmalarının başkaları tarafından çalınmasına veya kötüye kullanılmasına karşı korumayı amaçlar. Fikri mülkiyet hukuku ayrıca yaratıcıları yeni ürünler veya hizmetler geliştirmeye teşvik ederek yeniliği teşvik etmeyi amaçlar.

VERGİ HUKUKU: Bireylerin ve işletmelerin devlet tarafından vergilendirilmesiyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Vergi kanunları karmaşıktır ve ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebilir. Vergi kanunları, devlete gelir sağlamak ve bireylerin ve işletmelerin ne kadar vergi ödemesi gerektiğini belirleyerek ekonomik faaliyetleri düzenlemek için tasarlanmıştır.

Türkiye Adalet Sisteminde Yer Alan Terimler

CEZA ADALET SİSTEMİ: Cezai konuları ele alan ve adaletin yerine getirilmesini sağlayan organize bir kurallar, politikalar ve prosedürler sistemidir. Polis, savcılar, savunma avukatları, hakimler, mahkemeler ve ıslah kurumlarından oluşur. Bu sistemin amacı, suç işleyenleri kovuşturarak ve suç mağdurlarına koruma sağlayarak cezai konularda adalet ve hakkaniyeti sağlamaktır.

MAHKEMELER: Adaletin ve hakların gözetilmesini sağlamak için kurulmuştur. Mahkemeler, kanunları uygulamak ve davalarda hüküm vermekle yetkili devlet organlarıdır. Kanunları adaletle uygulamak mahkemelerin görevidir. Mahkemelere yasaları yorumlama, uyuşmazlıkları karara bağlama ve hakları koruma yetkisi verilmiştir.

YARGI: Bir hukuk mahkemesinin kararlarına ulaştığı hukuki muhakeme sürecidir. Yasal yorumlama, uygulama ve emsal ilkelerine dayanır. Hakimlerin hukukun anlamını ve uygulamasını belirlediği bir yöntemdir. Aynı zamanda mahkemelerin iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları çözmesinin bir yoludur.

USUL: Bir mahkemenin bir davayı başından sonuna kadar ele alma şeklidir. Buna kanıt kuralları, son başvuru tarihleri, duruşmalar, jürili duruşmalar, önergeler ve temyizler dahildir. Mahkeme sisteminde adaleti sağlamak için bu prosedürlere uyulması önemlidir.

Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın!